A-Z list
    Tắt đèn
    Báo lỗi
    121 lượt xem

Thanh Gươm Diệt Quỷ: Đại Trụ Đặc Huấn , tập 1 , tập 2 , tập 3 , tập 4 , tập 5

Đợt Đại Trụ Đặc Huấn sắp bắt đầu... Đại Trụ - những kiếm sĩ mạnh nhất Quân Đoàn Diệt Quỷ, và những kiếm sĩ diệt quỷ khác, cùng nhau luyện tập trong đợt Đại Trụ Đặc Huấn nhằm chuẩn bị cho trận quyết chiến với Kibutsuji Muzan. Ai cũng bồi hồi với nhiều cung bậc cảm xúc. Trang sử mới về hành trình của Tanjiro cùng các Đại Trụ bắt đầu

Quốc gia:Phim Nhật Bản

Thời lượng:40 phút

Thể loại:Phim Hoạt Hình

Thanh Gươm Diệt Quỷ: Đại Trụ Đặc Huấn , tập 1 , tập 2 , tập 3 , tập 4 , tập 5

Đợt Đại Trụ Đặc Huấn sắp bắt đầu... Đại Trụ - những kiếm sĩ mạnh nhất Quân Đoàn Diệt Quỷ, và những kiếm sĩ diệt quỷ khác, cùng nhau luyện tập trong đợt Đại Trụ Đặc Huấn nhằm chuẩn bị cho trận quyết chiến với Kibutsuji Muzan. Ai cũng bồi hồi với nhiều cung bậc cảm xúc. Trang sử mới về hành trình của Tanjiro cùng các Đại Trụ bắt đầu

Mở rộng
Tắt Quảng Cáo [XX]